İçeriğe geç →

İçersi-Dışarsı | Inside-Outside

Bu çalışma, egolar arasındaki çatışmanın öyküsüdür. Birey iç dünyada ve dış dünyada hileli habitatlar yaratır ve tutarsız döngüyü korur. Bu döngüde bir figür olmayı kabul eder./ This study is the story of the conflict of egos. The individual creates fraudulent habitats in both the inner world and the outer world and protects the incoherent cycle. She/He accepts to be a figure in this cycle.